Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Les Deux Femmes maatschappelijke zetel te2170 Merksem. 

De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Les Deux Femmes wordt geplaatst viawww.lesdeuxfemmes.be Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelsbekwaam te zijn. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliciteerd als op de keerzijde van de factuur zijn afgedrukt. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuurwerden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen ingeval van onduidelijkheid : via info@lesdeuxfemmes.be  

Verkoopsvoorwaarden/Payment Info

BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website van het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW .

Vanaf bestellingen boven een bedrag van 100 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend.
De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Maestro, Visa, Mastercard,Bancontact, Sofort Banking, bankoverschrijving. 

De verkoper aanvaardt betalingen met Visa en Mastercard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

SHIPPING POLICY/VERZENDING

VERZENDING

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7, de standaard verzendkost is hier €5. Je kan je pakket ook ophalen op de hoofdzetel van Les Deux Femmes, dit is een gratis optie, je wordt dan per mail verwittigd wanneer je pakketje klaarligt.

 Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De standaard verzendkost is hier €15
De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 4 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

REFUND POLICY

REFUND POLICY

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetoek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 30 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
Elk besteld artikel kan binnen 30 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel. Het artikel dient te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant kan ook het artikel binnen de 30 kalenderdagen per post gratis terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzendzak.
In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.
 
Om een retour te starten gelieve een mail naar info@lesdeuxfemmes.be te sturen.  

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

 1. Bescherming van de privacy
  De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
  De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper.
 2. Intellectuele eigendom
  Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn en blijven exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtlijk beschermd.
  Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen aan de verkoper.
 3. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die ontstaat na de aanvaarding van de bestelling, zijn onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd voor het  gerechtelijk arrondissement Antwerpen.